งานรับนักเรียน

กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2567.pdf