งานรับนักเรียน

กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ประกาศกลุ่มโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัคร ม.1 ปี 2566.pdf

ภาคเหนือ

จ.ภ.เชียงราย

จ.ภ.เชียงราย

จ.ภ.พิษณุโลก

จ.ภ.ลพบุรี ม.1

จ.ภ.ลพบุรี ม.4

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จ.ภ.เลย

จ.ภ.มุกดาหาร

จ.ภ.บุรีรัมย์

ภาคกลางและภาคตะวันออก

จ.ภ.เพชรบุรี

จ.ภ.ปทุมธานี

จ.ภ.ชลบุรี

ภาคใต้

จ.ภ.นครศรีธรรมราช

จ.ภ.ตรัง

จ.ภ.สตูล