รับสมัครนักเรียน ม.1

ครือข่ายสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2567.pdf