รับสมัครนักเรียน ม.4

เครือข่ายสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา-2567.pdf
admission6607ประกาศ ม.4-67.pdf