งานรับนักเรียน

เครือข่ายสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ประกาศกลุ่มโรงเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2567.pdf

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2567.pdf

ภาคเหนือ

จ.ภ.เชียงราย

จ.ภ.พิษณุโลก

จ.ภ.ลพบุรี

จ.ภ.ลำปาง

จ.ภ.กำแพงเพชร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จ.ภ.เลย

จ.ภ.มุกดาหาร

จ.ภ.บุรีรัมย์

จ.ภ.กาฬสินธุ์

จ.ภ.อุบลราชธานี

ภาคกลางและภาคตะวันออก

จ.ภ.เพชรบุรี

จ.ภ.ปทุมธานี

จ.ภ.ชลบุรี

จ.ภ.สุพรรณบุรี

จ.ภ.สระแก้ว

ภาคใต้

จ.ภ.นครศรีธรรมราช

จ.ภ.ตรัง

จ.ภ.สตูล